Ettevõttest

Mainsten on 2003 asutatud metallitööde ettevõte, mille põhitegevus jaguneb kahe peamise suuna vahel – projektipõhiste metalltoodete projekteerimine ja valmistamine ning standardsed omatooted peamiselt taristu rajatistele. Kõige suurema osa omatoodete mahust moodustavad erinevad tänavavalgustuse mastid ja konsoolid.

Tootmistegevusega alustati 2003 aastal Sauel 450 m²-sel tootmispinnal. 2015 aastal koliti Tallinnasse, Sepa tänavale suurematesse ruumides, kus on oluliselt paremad tingimused tootmise arendamiseks ja tootmismahtude kasvatamiseks. Kasutuses on 2100 m² tootmis- ja laopinda ning 1800 m² välipinda ladustamiseks. Tänaseks lubab tootmisvõimsus toota ühes kuus ca 60 - 80 tonni erinevaid metalltooteid. 

Kohe ettevõtte algusaastatest peale on toodangut eksporditud nii Skandinaaviasse, Baltikumi kui mujale Euroopasse. Täna moodustab ekspordi osakaal käibest 30%, peamised ekspordipartnerid on Soome, Belgia, Läti ja Leedu.

Ettevõte arendab jätkuvalt juurde erinevaid omatooteid taristu sektorisse ja samuti ka tootmislogistika- ja ohutussektorisse.